Vebego Component Library
<div class="mol-intro-text">
  <h1 class="atm-heading ">De schoonmakers van Nederland</h1>

  <div class="atm-paragraph text-md">Maar schoonmaken is een vak apart. Elke dag zetten duizenden Hago-medewerkers zich graag in om een bijdrage te leveren aan een schoon Nederland. Wij zijn Hago, de schoonmakers van Nederland.</div>

  <a class="atm-button atm-button-primary button-md ">
    <span class="button-content">
      <span>Button 1</span>

    </span>
    <span class="button-triangle"></span>
  </a>

  <a class="atm-button atm-button-secondary button-md ">
    <span class="button-content">
      <span>Button 2</span>
      <span class="atm-icon far fa-long-arrow-right  "></span>
    </span>
    <span class="button-underline"></span>
  </a>

  <a class="atm-button atm-button-secondary button-md ">
    <span class="button-content">
      <span>Button 3</span>
      <span class="atm-icon far fa-long-arrow-right  "></span>
    </span>
    <span class="button-underline"></span>
  </a>

</div>
<div class="mol-intro-text">
  {{render '@heading' heading merge=true}}
  {{#if specs}}
    {{ render '@specs-list' }}
  {{/if}}
  {{render '@paragraph' paragraph merge=true}}
  {{#each buttonsPrimary}}
  {{render '@button-primary' this merge=true}}
  {{/each}}
  {{#each buttonsSecondary}}
  {{render '@button-secondary' this merge=true}}
  {{/each}}
</div>
{
 "heading": {
  "text": "De schoonmakers van Nederland"
 },
 "paragraph": {
  "text": "Maar schoonmaken is een vak apart. Elke dag zetten duizenden Hago-medewerkers zich graag in om een bijdrage te leveren aan een schoon Nederland. Wij zijn Hago, de schoonmakers van Nederland."
 },
 "buttonsPrimary": [
  {
   "text": "Button 1"
  }
 ],
 "buttonsSecondary": [
  {
   "text": "Button 2"
  },
  {
   "text": "Button 3"
  }
 ]
}

No notes defined.